Jak rozpoznat falzifikáty

INFORMACE PRO NAŠE YONEX ZÁKAZNÍKY!
V poslední­ době jsme zachytili falzifikáty značky Yonex a doporučujeme všem našim zákazníkům nakupovat v námi autorizovaných prodejnách.

  

Vážení Yonex prodejci a zákazníci,

na stránkách internetových obchodů se sportovním zbožím se v poslední době vyskytlo mnoho padělaných výrobků sportovního vybavení značky YONEX. Jedná se pouze o nekvalitní kopie originálního zboží, které poškozují Vás, samotné zákazníky, a prestiž firmy Yonex. Padělané výrobky nepodléhají ochranné známce kvality značky YONEX.

Společnost Yonex se neustále snaží zamezit výskytu a dostupnosti těchto falzifikátů všemi dostupnými prostředky. Bohužel přes veškeré naše úsilí se falzifikáty na internetu neustále objevují.

Dovolujeme si Vám předat stručný návod, jak falzifikáty odhalit.

ROZLIŠOVACÍ PRVKY U BADMINTONOVÝCH RAKET


1. Hologram-nálepka na „capu“ rakety (část mezi shaftem a držadlem)

U originálních Yonex raket je velmi obtížné odlepit nálepku kvůli použití speciálního lepidla. U falzifikátů jdou nálepky lehce odloupnout pouhým nehtem.
 

Originál
nálepku je obtížné odlepit
Falzifikát
nálepka jde snadno odlepit

2. Logo YONEX na „capu“ rakety (část mezi shaftem a držadlem)

Logo a název YONEX jsou na originální raketě vytištěny čistě (jasné kontury). Písmeno O v názvu Yonex je u padělaných raket často široké a kulaté s větším prostorem uvnitř písmene O. Písmena v názvu jsou příliš tenká s širokými mezerami mezi nimi.

Originál
logo a název Yonex jsou vytištěné čistě jasné kontury
Falzifikát
logo a název Yonex nejsou vytištěné čistě
písmeno O je v názvu širší a kulatější než u Originálu, linie písmen je tenčí a mezery mezi písmeny větší


3. Sériové číslo na „capu“ rakety (část mezi shaftem a držadlem)

Všechna sériová čísla u originálních raket jsou vyrytá laserem, u falzifikátů jsou pouze natištěná.

Originál
sériové číslo je vyryto laserem
Falzifikát
sériové číslo je pouze natištěné (není vyryté)


4. Zelená barva koncovky rakety

U padělaných raket je v odlišném odstínu zelené - příliš světlá nebo příliš tmavá.

Originál
specifická zelená barva koncovky rakety,  kvalitní provedení Yonex loga (tvar, kontury) 
Falzifikát
odlišná zelená barva (světlejší nebo tmavší) koncovky rakety, její nekvalitní uchycení a především provedení Yonex loga (tvar, kontura) v porovnání s Originálem

5. Obal rakety

Originální obal na raketu YONEX je v kvalitním provedení (materiál, design).Falzifikát v porovnání s ním působí lacině.

   

Originál - kvalitní provedení obalu (materiál, design)

Falzifikát - obal působí lacině v porovnání s Originálem (materiál, design)


6. Průchodky v raketě

Průchodky v originálních Yonex raketách jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a za použití špičkových výrobních technologií. Jejich funkčnost, kvalita a životnost je nesrovnatelně vyšší v porovnání s falzifikáty.

Originál - průchodky nepraskají a nepoškozují výplet, jsou v raketě důsledně ukotvené

Falzifikát - průchodky jsou měkké, praskají a poškozují výplet. V raketě jsou špatně ukotvené a vypadávají

 


7. Cena rakety

Doporučená cena pro všechny Top modely Yonex raket se pohybuje za hranicí 3.000,- Kč. Cena falzifikátů našich Top modelů se často pohybuje pod hranicí 2.000,- Kč. Při výrobě těchto falzifikátů je použit materiál Graphite/Composite, který se používá k výrobě raket v hodnotě max. 1.200,- Kč. Kvalita materiálu rozhodně neodpovídá očekávané kvalitě Top modelů Yonex raket.

Falzifikát - cena se výrazně liší od našich doporučených cen


JAK POSTUPOVAT PŘI PODEZŘENÍ NEBO SETKÁNÍ  S FALZIFIKÁTEM

Společnost Sport Lubas má podepsanou exkluzivní smlouvu o výhradním zastoupení pro Českou republiku na dovoz sportovního vybavení značky Yonex. Ochrana značky Yonex, ochrana jména naší společnosti a současně i ochrana Vás, našich zákazníků, je naší prioritou. Jsme připraveni a současně i podnikáme nezbytné právní kroky k zastavení šíření a prodeje falzifikátů. Prosíme Vás proto o spolupráci


1. Před nákupem výrobků značky Yonex zkontrolujte všechny rozlišovací prvky uvedené výše. Zabráníte tak možným škodám, které Vám mohou jejich nákupem vzniknout.


2. Pokud máte podezření, že se jedná o falzifikát, požádejte společnost Sport Lubas o ověření pravosti výrobku (zaslání zboží, fotodokumentace, odkaz na webové stránky).


3. Pokud se setkáte s falzifikátem výrobku značky YONEX, informujte prosím o této skutečnosti společnost Sport Lubas a naše společnost podnikne nezbytné právní kroky proti šiřitelům těchto falzifikátů.